fbpx

SZKOLENIA PRAWNE, RODO
Prawo autorskie, budowlane, turystyczne, działalność gospodarcza

W przepisach prawa co roku dokonywane są liczne zmiany. Osoby, których praca związana jest z ich znajomością, nigdy nie mogą spocząć na laurach, zawsze muszą się dokształcać, by pozostać na bieżąco z aktualnymi ustawami i zmianami w przepisach prawa. Warto więc edukować się podczas profesjonalnych szkoleń prawnych, z których kursant wychodzi bogatszy o ogromną ilość informacji, przedstawionych w sposób profesjonalny, zrozumiały i zapadający w pamięć.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszą szkoleń z zakresu prawa

Najbliższe szkolenia prawne i Rodo

Znajomość aktualnych przepisów prawa to ważny element w prowadzeniu praktycznie każdego biznesu. Dlatego szkolenia prawne są pomocne dla każdego przedsiębiorcy.

Ustawodawca dba o to, by osoby, których praca bazuje na znajomości przepisów prawa, stale się kształciły. Uczenie się z książek, kodeksów jest żmudną i trudną pracą. Podczas szkolenia prawnego  specjaliści w swojej dziedzinie w sposób niezwykle przystępny dla każdego kursanta przedstawiają wiedzę. Skupiają się na zmianach, wskazują te najistotniejsze, omawiając wybrane przypadki. Taki sposób uczenia się jest efektywny, szybki i bezproblemowy.

Szkolenia prawne RODO

Temat ochrony danych osobowych jest ważny i aktualny. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczące ochrony osób fizycznych obowiązuje wszystkich, bez wyjątku. Dlatego osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za obszary związane z ochroną danych osobowych mają obowiązek dokładanego zapoznania się z obowiązującymi przepisami oraz wdrożenia ich w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Szkolenia RODO wszystkim, którzy są zainteresowani tą tematyką, pokażą jak właściwe wdrażać procedury związane z ochroną danych osobowych oraz nauczą prawidłowego wystawiania upoważnień, czy zaświadczeń. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się też, w jaki sposób zgłaszać naruszenia.

Szkolenia prawne o zakazie konkurencji

Współcześnie większość przedsiębiorstw zatrudniających pracowników załącza do umów o pracę klauzulę dotyczącą zachowania poufności, która obowiązuje podczas stosunku pracy, oraz na określonych warunkach po jego ustaniu. Szkolenie to ma na celu wskazanie, czym są i jakie konsekwencje prawne niosą ze sobą umowy lojalnościowe. Osoby zatrudnione na określonych stanowiskach uzyskują dostęp do poufnych danych przedsiębiorstwa, przez co konieczne jest zabezpieczenie się ze strony pracodawcy na wypadek wykorzystania tych danych dla szkody interesów jego przedsiębiorstwa. Chodzi tu głównie o pracę dla konkurencji, podczas stosunku pracy z jednym pracodawcą, czy po ustaniu stosunku pracy – zakaz konkurencji. Sprawy tego typu w ostatnim czasie często gościły na wokandzie, także podczas szkolenia zostanie poddane analizie orzecznictwo w tym zakresie. Jest to bardzo pomocne przy tworzeniu i późniejszym egzekwowaniu klauzul.

Szkolenia z prawa autorskiego

Kolejnym temat szkolenia jest prawo autorskie. Własność intelektualna jest niezwykle cennym dobrem, które ciężko zmierzyć i egzekwować. Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom najważniejszych aspektów dziedziny, jaką jest prawo autorskie, które obowiązuje w trakcie trwania stosunku pracy, ale także już po jego ustaniu. Podczas szkolenia kładziony jest nacisk przede wszystkim na nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które dotyczą instytucji prawa autorskiego. Praktycznej strony dotyczącej tworzenia tego typu umów oraz ich egzekwowania, w zgodzie z aktualnym stanem prawnym. Poziom szkolenia oraz szczegółowa tematyka dopasowywane są do indywidualnych potrzeb uczestników, tak by oczekiwany poziom wiedzy, narzucony przez pracodawcę został osiągnięty.

Szkolenia z prawa turystycznego

Bardzo popularną w ostatnim czasie gałęzią prawa jest prawo turystyczne. Na tym szkoleniu będzie można zapoznać się z tym, jaka odpowiedzialność ciąży na organizatorze imprezy turystycznej. Prowadząc działalność związaną z branżą turystyczną np. jako biuro podróży, czy agent, należy poznać regulacje prawne z tego zakresu. Podczas organizacji imprezy turystycznej konieczne jest spełnienie wielu wymogów. Szkolenie z zakresu prawa turystycznego ma na celu zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami w tym zakresie.

Szkolenia z Prawa budowlanego

Prowadzenie firmy budowlanej także wiąże się nierozerwalnie ze znajomością prawa w tej dziedzinie. Znajomość ustawy  Prawo Budowlane oraz zastosowanie jej w praktyce jest koniecznością w tej branży. Szkolenia w tym zakresie prowadzone są przez znawcę prawa budowlanego – radcę prawnego z bogatym doświadczeniem. Forma zajęć – warsztatowa sprawia, że uczestnicy są zaangażowani, przez co poznają praktyczne podejście do zagadnień z dziedziny prawa budowlanego. Na tym szkoleniu uczestnicy mogą liczyć na poznanie podstaw teoretycznych z połączeniem praktyki ich zastosowania.

Szkolenie z praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie jest proste – przedsiębiorcy w wielu aspektach zdani są sami na siebie. Warto więc skorzystać z wiedzy i doświadczenia osób przeprowadzających szkolenia. Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom na wybór odpowiedniej dla siebie formy, w jakiej mogą prowadzić działalność gospodarczą. Specjaliści poradzą jak założyć firmę oraz, jakie formalności się z tym wiążą. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić działalność gospodarczą, by ją zoptymalizować, szczególnie w pierwszym najtrudniejszym okresie prowadzenia firmy.

Szkolenia prawne prowadzone są przez doświadczonych w swoich dziedzinach specjalistów. Oferta szkoleniowa jest nieustająco poszerzana o nowe gałęzie i dziedziny. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Shopping Cart