fbpx

PRAWO AUTORSKIE, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, OCHRONA WIZERUNKU

2390,00 

OPIS SZKOLENIA:

-przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się instytucjami prawa autorskiego;
-nabycie przez uczestników umiejętności tworzenia i weryfikacji prawnie skutecznych umów a także także konstruowania zabezpieczeń umów, których przedmiotem są autorskie prawa majątkowe lub upoważnienie do korzystania z utworu w rozumieniu prawa autorskiego;
-pozyskanie przez uczestników szkolenia, wiedzy dotyczącej istniejących w polskim prawie instrumentów ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz zasad odpowiedzialności za naruszenie tych praw;
-zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób, dla których znajomość prawa autorskiego, własności intelektualnej i pokrewnych jest niezbędna do prawidłowego pełnienia obowiązków służbowych, oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką, zarówno w trakcie świadczenia stosunku pracy, jak i po jego ustaniu..

CZAS TRWANIA:

2-dniowe szkolenie teoretyczno-warsztatowe, prowadzone przez praktyka, radcę prawnego, specjalizującego się w prawie ochrony danych osobowych, oraz

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zapoznanie się uczestników i prowadzącego radcy prawnego:
  a) Rozpoznanie dotychczasowych praktyk w zakresie bieżącego działania przedsiębiorstwa, w tym z treścią umów o wykonanie dzieła i formularza zgody na przetwarzanie wizerunku.
  b) Omówienie problemów natury prawnej najczęściej występujących w bieżącej działalności szkolonych osób.
 2. Zapoznanie się z planem szkolenia.
 3. Ochrona marki przedsiębiorstwa:
  a) Rejestracja znaku towarowego.
  b) Walka z nieuczciwą konkurencją.
  c) Środki prawne służące do ochrony dobrego imienia przedsiębiorstwa i dbania o wizerunek w Internecie.
  d) Utwory pracownicze.
 4. Prawo autorskie w branży fotograficznej:
  a) Pojęcie utworu. (Czy fotografia lub nagranie stanowią utwór w myśl prawa autorskiego? Czy strona internetowa lub jej fragment stanowią utwór w myśl prawa autorskiego.?)
  b) Autor (Fotograf jako twórca (autor), Twórca strony internetowej jako autor w myśl prawa autorskiego.)
  c) Współtwórstwo.
  d) Prawa autorskie osobiste a prawa autorskie majątkowe – omówienie różnic i możliwości przeniesienia.
  e) Przeniesienie praw autorskich a licencja na korzystanie z utworu.
  f) „Cytat fotograficzny” oraz Wykorzystywanie innych utworów (fotografii, nagrań) przy tworzeniu np. strony internetowej.
  g) Prawo panoramy.
  h) Dozwolony użytek utworów.
  i) Odpowiedzialność karna i cywilna za naruszanie praw autorskich.
  j) Dobra osobiste a wizerunek.
 5. Umowa o wykonanie usługi:
  a) Niezbędne elementy umowy.
  b) Prawidłowe oznaczenie obowiązków stron.
  c) Zasady przenoszenia praw autorskich.
  d) Sposoby zabezpieczenia umowy.
  e) Prawne możliwości dochodzenia zapłaty za wykonanie umowy.
  f) Zapisy o zgodzie na wykorzystywanie wizerunku.
 6. Case study – omówienie na przykładach sporów prawnych w przestrzeni publicznej dotyczących naruszenia praw autorskich.
 7. Warsztaty
 8. Podsumowanie
 9. Ugruntowanie wiedzy.
 10. Pytania uczestników.
 11. Test kompetencyjny.

W trakcie zajęć przewidziane są przerwy dla uczestników dostosowane do ich potrzeb.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKOW:

-możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym.
-uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie istniejących, w polskim prawie regulacji dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych
-nauka praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i weryfikacji umów, których przedmiotem są autorskie prawa majątkowe lub upoważnienie do korzystania z utworu w rozumieniu prawa autorskiego.

CENA OBEJMUJE:

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Dostęp do platformy e-learningowej
 • Dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
 • studia przypadków (case study)
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • analiza orzecznictwa sądów oraz interpretacji i decyzji organu nadzorczego
 • dyskusja uczestników i prowadzącego
 • wymiana problemów wynikających z codziennej praktyki związanej z przetwarzaniem danych osobowych
 • kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Ośrodek Kształcenia Specjalistycznego EDURISE
Termin szkolenia (teoria)

19-20.04.2021 r., 19-20.05.2021 r., 19-20.06.2021 r.

Shopping Cart

Zapytaj o produkt