fbpx

PRAKTYCZNE ASPEKTY RODO

3490,00 

3-dniowe szkolenie teoretyczno-warsztatowe, prowadzone przez praktyka, radcę prawnego, prowadzącego wdrożenia systemów ochrony danych osobowych w wielu organizacjach o rożnej wielkości i specyfice branży.

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu podniesienie poziomu wiedzy kursantów w zakresie przepisów RODO po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Podczas szkolenia, grupie docelowej zostanie przekazana wiedze na temat podstaw prawnych, obowiązków praw podmiotów, zagrożeń i innych aspektów powiązanych z przestrzeganiem rozporządzenia RODO. Po szkoleniu, uczestnik będzie posiadał wiedzę z aktualnych przepisów ochrony danych osobowych, dowie się jakie uprawnienia posiadają osoby oraz jakie dane osobowe są przetwarzane. Będzie posiadał umiejętność stworzenia, zastosowania, prowadzenia niezbędnej dokumentacji. Dodatkowo nauczy się sporządzić Instrukcję Postępowania w Sytuacji Naruszenia Danych Osobowych oraz inne dokumenty niezbędne dla prawidłowego wdrożenia procedur ochrony danych osobowych. Na szkoleniu kursanci nauczą się także: sporządzenia upoważnień, zaświadczeń, umów powierzania przetwarzania danych, zgłaszania naruszeń właściwym organom i podmiotom zainteresowanym.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie szczególnie przyda się osobom odpowiedzialnym w organizacjach za obszar ochrony danych osobowych; inspektorom ochrony danych, specjalistom ds. Ochrony danych osobowych, w działach marketingu, obsługi klienta i innych działach przetwarzających dane osobowe, a także kadrze kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych, pracownikom działów kadr, osobą prowadzących działalność gospodarczą oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

CZAS TRWANIA:

3-dniowe szkolenie teoretyczno-warsztatowe, prowadzone przez praktyka, radcę prawnego, prowadzącego wdrożenia systemów ochrony danych osobowych w wielu organizacjach o rożnej wielkości i specyfice branży.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1

 1. RODO – krok po kroku (podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych – definicje, interpretacje itp.)
 2. Adresaci przepisów o ochronie danych.
 3. Podmioty zaangażowane w zabezpieczanie danych osobowych – kto, co i kiedy?
 4. Podmioty objęte ochroną na gruncie przepisów o ochronie danych.
 5. Wynik uprawnienia i obowiązku ochrony danych osobowych – Krajowe i unijne regulacje prawne, przepisy o RODO i „nowa” ustawa o ochronie danych osobowych.
 6. Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, czyli 132 zmiany w innych ustawach – przepisy uchylające, dostosowujące i przejściowe.
 7. Przesłanki prawne przetwarzania danych osobowych (wymagania, zgody, dokumenty itp.)
 8. Ćwiczenie praktyczne ze wskazaniem podstaw prawnych przetwarzanych danych funkcjonujących w danej organizacji
 9. Zasady legalnego przetwarzania danych (Minimalizacja danych, merytoryczna poprawność, przejrzystość i legalność przetwarzanych danych czyli na czym to polega w praktyce?)
 10. Zabezpieczenia organizacyjne, fizyczne oraz techniczne (informatyczne), ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki podmiotu.
 11. Podsumowanie

Dzień 2

 1. Krótkie omówienie zagadnień z dnia poprzedniego
 2. Ochrona danych osobowych w odniesieniu do pracowników – rekrutacja, obowiązki w czasie trwania Szczegółowe informacje o usłudze stosunku pracy, rozwiązanie i etap po zakończeniu.
 3. Obowiązek informacyjny –Ćwiczenia praktyczne
 4. Uprawnienia osób, których dane przetwarzane są w organizacji (O czym należy pamiętać i dlaczego trzeba prowadzić dokumentację udostępnień danych osobowych?)
 5. Czym różni się powierzenie przetwarzania danych osobowych od udostępnienia danych? – ćwiczenia praktyczne
 6. Rejestracja i prowadzenie rejestru danych osobowych
 7. Nadzorowanie systemu ochrony danych osobowych. (Jak zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym? )
 8. Audyt bezpieczeństwa danych osobowych – cel, przeprowadzanie, kontrola.
 9. Monitorowanie i doskonalenie systemu ochrony danych osobowych. (Jak opracować prawidłową dokumentację systemu ochrony danych osobowych? Praktyczne wskazówki)
 10. Warsztaty praktyczne uwzględniające specyfikę branży.
 11. Podsumowanie i dyskusja.

Dzień 3

 1. Krótkie omówienie zagadnień z dnia poprzedniego
 2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa danych – jakich i jak nie popełniać błędów.
 3. Audyt bezpieczeństwa danych osobowych – cel, przeprowadzanie, kontrola.
 4. Nadzorowanie systemu ochrony danych osobowych.
 5. Wdrożenie systemu ochrony danych – aspekty praktyczne
 6. Monitorowanie i doskonalenie systemu ochrony danych osobowych.
 7. Warsztaty praktyczne.
 8. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązków
 9. Test sprawdzający
 10. Omówienie wyników testu, podsumowanie, dyskusja i wręczenie certyfikatów.

W trakcie zajęć przewidziane są przerwy dla uczestników dostosowane do ich potrzeb.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKOW:

W wyniku przeprowadzonego szkolenia, uczestnikom zostanie przekazana wiedza z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych, zapoznanie uczestników z wymogami unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), w szczególności omówienie (głównych założeń RODO , funkcji Inspektora Ochrony Danych wprowadzonego przez RODO). Uczestnicy zdobędą wiedzę, w jaki sposób zarządzać bezpieczeństwem danych osobowych, a w tym jak reagować na incydenty związane z przetwarzaniem ich. Dodatkowo, podczas szkolenia istnieje możliwość konsultacji z radcą prawnym i poznanie praktycznych, wypracowanymi wcześniej rozwiązań często spotykanych i nietypowych problemów związanych z ochroną danych osobowych np.  pokazanie koncepcji i metod pracy z danymi osobowymi wartych zastosowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać.

CENA OBEJMUJE:

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Dostęp do platformy e-learningowej
 • Dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
 • studia przypadków (case study)
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • analiza orzecznictwa sądów oraz interpretacji i decyzji organu nadzorczego
 • dyskusja uczestników i prowadzącego
 • wymiana problemów wynikających z codziennej praktyki związanej z przetwarzaniem danych osobowych
 • kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Ośrodek Kształcenia Specjalistycznego EDURISE

 

Termin szkolenia (teoria)

11-12.12.2021 r., 26-28.05.2021 r., 6-7.12.2021 r.

Shopping Cart

Zapytaj o produkt