fbpx

ASPEKTY PRAWNE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

990,00 

CEL SZKOLENIA:

 • Omówienie form prowadzenia działalności gospodarczej
 • Przeprowadzenie przez proces rejestracji firmy
 • Umożliwienie właściwego wyboru formy opodatkowania

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie są formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Jak założyć firmę
 • Jakich formalności należy dokonać
 • Jak zoptymalizować działalność w pierwszy okresie

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Rejestrowania działalności gospodarczej
 • Prowadzenia działalności gospodarczej
 • Prowadzenia PKPiR

PROGRAM:

1. Definicje działalności gospodarczej

 • Definicja ogólna
 • Definicje podatkowa
 • Pozarolnicza działalność a składki ZUS

2. Określenie działalności przyszłej firmy

 • Pomysł na działalność
 • Polska Klasyfikacja Działalności
 • Firma przedsiębiorstwa

3. Formy działalności i ich specyfika

 • Działalność jednoosobowa
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka akcyjna
 • Inne formy (fundacje, stowarzyszenia itd.)

4. Rejestracja firmy

 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestr przedsiębiorców KRS
 • Działalność pod szczególnym nadzorem (koncesje, zezwolenia, licencje, zgody, działalność regulowana)

5. REGON

 • Co to jest REGON
 • Do czego służy numer REGON

 6. Obowiązki wobec US

 • Zasady nadawania i posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej (NIP)
 • Czy warto zostań podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
 • Jaką formę opodatkowania wybrać w zakresie PIT
 • Jakie księgi należy prowadzić

7. Zgłoszenia dokonywane w ZUS

 • Zgłoszenia płatnika
 • Zgłoszenia ubezpieczonych

8. Zagadnienia dodatkowe

 • Co powinna zawierać pieczątka firmowa
 • Założenie rachunku bankowego
 • Oznaczenia przedsiębiorcy
 • Obowiązki informacyjne związane z zatrudnianiem pracowników
Shopping Cart

Zapytaj o produkt