fbpx

PRAWO TRANSPORTOWE

1250,00 

Brak w magazynie

O SZKOLENIU

Prawo transportowe dla logistyków i spedytorów, to szkolenie, które w bardzo praktyczny i przystępny sposób dostarcza wiedzy o aktualnym stanie regulacji prawnych dotyczących organizacji transportu krajowego i międzynarodowego.

Współcześnie na rynku wygrywa się dysponując lepszymi łańcuchami dostaw. „Krwioobiegiem” łańcucha dostaw jest transport. Żadna firma nie może egzystować bez „krwioobiegu” jakim jest ten system. Ze względu na elementy organizacyjne i kosztowe większość organizacji zrezygnowało z własnego transportu.

Kto obecnie zarządza transportem? To szereg pracowników działu spedycji którzy muszą skoordynować potrzeby Klienta i Przewoźnika i to w taki sposób, aby sieć tętnic i żył była zawsze pełna. Ale zabezpieczona przed ryzykiem (ubezpieczona). Dzięki temu budowana jest przewaga konkurencyjna Klienta, ale co najważniejsze z zachowaniem efektywności i rentowności firmy transportowej i przewoźników.

Obecne systemy to nie tylko transport, ale również procesy dodatkowe i nie mówimy o przewoźniku, ale o części działań operatora logistycznego 3PL czy wręcz 4PL. W transporcie również trzeba uwzględniać prawo międzynarodowe jak: Konwekcja CMR, zasady Incoterms 2020. Elementy te powinny być koordynowane właściwymi umowami opartymi o przepisy i regulacje prawa transportowego.

Czas trwania szkolenia

2 dni (po 6h)

CELE SZKOLENIA

BIORĄC UDZIAŁ W SZKOLENIU „PRAWO TRANSPORTOWE DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW”:

 • Dowiesz się i określisz jakie jest miejsce i rola transportu w systemach logistycznych, szczególnie w logistycznym łańcuchu dostaw.
 • Poznasz regulacje prawne związane z organizacją i realizacją transportu – Prawo Przewozowe i Polskie Ogólne Warunki Spedycyjne (OPWS 2010).
 • Zdobędziesz wiedzę na temat przepisów międzynarodowych regulujących transport – CMR i Incoterms 2020.
 • Nauczysz się optymalizować ryzyko przy pomocy ubezpieczeń transportowych.
 • Zapoznasz się z najlepszymi praktykami (best practices) w zawieraniu i realizowaniu umów transportowych.

GRUPA DOCELOWA SZKOLENIA PRAWO TRANSPORTOWE DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW

 • Managerom i specjalistom odpowiedzialnym organizację transportu w przedsiębiorstwach.
 • Managerom i specjalistom ds. logistyki.
 • Managerom i spedytorom firm transportowych i operatorów logistycznych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. LOGISTYKA W ORGANIZACJI

 • Organizacja a potrzeby transportowe – model biznesowy operacji transportowych w firmach rola transportu i Klienta
 • Symbioza przepływów produktu, informacji i finansów w organizacji elementem umów logistycznych
 • Kontrola i controlling transportu w łańcuchu logistycznym – metodą do zdefiniowania potrzeb

2. REGULACJE PRAWNE W UMOWACH LOGISTYCZNYCH

2.1 PRAWO PRZEWOZOWE I POLSKIE OGÓLNE WARUNKI SPEDYCYJNE (OPWS 2010) JAKO PODSTAWOWE ELEMENTY W PRZEWOZACH KRAJOWYCH

 • Zakres stosowania
 • Pojęcie osoby uprawnionej
 • Podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
 • Relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną (załadowca)
 • Niezbędna dokumentacja przy usłudze przewozowej

2.2 PODSTAWOWE PRZEPISY MIĘDZYNARODOWE REGULUJĄCE TRANSPORT DROGOWY

 • Konwencja CMR – zakres zastosowania, odpowiedzialność
 • Incoterms 2020 (podział kosztów, odpowiedzialności i ryzyka, błędne stosowanie i błędne interpretacje Incoterms)

2.3 PRAWO A REALIZACJA UZGODNIEŃ – SPEDYTOR, KIEROWCA

 • Obowiązki sprzedającego usługę transportu i kupującego tę usługę
 • Odpowiedzialność przewoźnika, spedycji załadowcy a przewoźnika
 • Obowiązek kierowcy (przewoźnika) – załadunki, rozładunki zabezpieczenie produktu (pasy, sztaple, nacisk na oś)
 • Zobowiązania umowne a czas pracy kierowcy

3. UBEZPIECZENIE JAKO OPTYMALIZACJA RYZYKA W UMOWACH LOGISTYCZNYCH

 • Proces reklamacji w Umowie przewozu i umowie spedycji – podstawowe różnice i różna odpowiedzialność stron
 • Ustawa Prawo przewozowe – transport krajowy zakres stosowania reklamacji
 • Konwencja CMR w transporcie międzynarodowym zakres stosowania w zakresie reklamacji
 • Zasady Incoterms 2020 a odpowiedzialność za powstałe szkody
 • Przesłanki odpowiedzialności i zwalniania przewoźnika z odpowiedzialności za szkody przy realizacji transportu towarów
 • Odpowiedzialność przewoźnika w obsłudze około przewozowej – dokumentacja, zwrot palet itp.
 • Prawidłowy tryb zgłaszania reklamacji i rozstrzygania sporów
 • Ubezpieczenia: OC Przewoźnika i CARGO – jak je rozumieć i prawidłowo egzekwować odszkodowania od zakładów ubezpieczeń

3.1. UBEZPIECZENIE W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

 • Wartość ubezpieczenia
 • Suma ubezpieczenia
 • Franszyza integralna
 • Franszyza redukcyjna
 • Udział własny

4. CZY NALEŻY BAĆ SIĘ ZMIAN? – OCENA WSPÓŁPRACY I NAJLEPSZE PRAKTYKI

 • Praktyczna weryfikacja współpracy Przewoźnika z Klientem
 • Najczęściej popełniane błędy w transporcie po stronie przewoźnika i załadowcy
 • Kiedy umowa jest niekorzystna dla którejś ze stron?
  Nienależyte wykonanie umowy najczęściej konsekwencja postępowania obu kontrahentów – kontroling współpracy
 • Decyzja o rozwiązaniu umowy i zasady jej wygaszania
 • Rozwiązania alternatywne – dywersyfikacja działań
Shopping Cart

Zapytaj o produkt