fbpx

Podstawy Lean Manufacturing

1500,00 

Brak w magazynie

Głównym celem szkolenia jest zwiększenie wydajności pracy i eliminacja marnotrawstwa przy zachowaniu najwyższej jakości. Szkolenie jest wspomagane symulacją procesu produkcyjnego, gdzie przećwiczone zostaną między innymi narzędzia i metody używane przy odchudzaniu procesu produkcyjnego,

Czas trwania

1 dzień (od 9:00-17:00)

 

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do platformy e-learningowej
 • dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
 • każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Ośrodek Kształcenia Specjalistycznego EDURISE

 

Zastosowanie

Korzyści dla uczestników

 • opanowanie w praktycznych przykładach, ćwiczeniach i w ramach symulacji – narzędzi Lean Manufacturing np. 5S/6S.
 • użycie metod pracy Kaizen
 • przedstawienie zasad przechodzenia od Push do Pull i podnoszenia elastyczności zasobów,
 • podnoszenie motywacji i rozwój kreatywności pracy Kaizen – konkretne metody i narzędzia motywacyjne,
 • podtrzymaniem efektów już wdrożonych usprawnień,
 • nabycie umiejętności zarządzania, efektywego uczestniczenia w projekcie wdrożeniowym/rozwojowym Lean Manufacturing (kierownik projektu, lider, koordynator, członek zespołu, zakres prac, priorytety),
 • wskazanie przykładów dobrych i błędnych praktyk we wdrożeniach Lean np. jak prowadzić obserwacje, zbierać dane bez zakłócania procesu,
 • wzrost wykorzystania potencjału wytwórczego nośników zdolności (np. maszyny, ludzie),
 • praktyczne wskazówki, jak radzić sobie z ryzykiem utraty wiedzy np. w wyniku nadmiernej rotacji pracowników,

 

Opis szkolenia i cel

Celem szkolenia jest zapoznanie się z filozofią LEAN i warsztatowe opanowanie technik oraz metod wspierających wdrożenie i rozwój Lean Manufacturing. Metoda Lean ma na celu redukcję strat i podnoszenia stabilności procesów. Podczas szkolenia, przedstawione zostaną również, w oparciu o praktyki consultingowe – know-how, realizacje projektów wdrożeniowych, co ma wpływ na rozwój Lean Manufacturing. Głównym zadaniem warsztatów jest zdobycie umiejętności ustalania priorytetów, podtrzymywania kreatywności oraz motywacji. Szkolenie wyróżnia się unikalnym podejściem do tematu, gdyż zazwyczaj kursy skupiają się głównie na technikach Lean, a pomijane są działania wdrożeniowe, jak i podtrzymywanie już działających technik na efektywnym poziomie.

Uczestnicy szkolenia w przykładach projektowych, ćwiczeniach i warsztatach opanowują między innymi: pracę Kaizen i Quick/Blitz Kaizen, metody wizualizacji, 5S/6S, czy też pracy standaryzowanej.

 

Grupa docelowa

 • osoby, które zostały powołane do nadzorowania wdrożenia programu Lean Manufacturing,
 • pracownicy (przedstawiciele) wszystkich szczebli zarządzania zaangażowanych w ciągłe doskonalenie,
 • osoby z działów przygotowania produkcji i utrzymania ruchu,
 • przedstawiciele działów produkcyjno-technologicznych,
 • osoby z działów jakości.

 

 

Zakres merytoryczny

Program szkolenia

 1. „Lean thinking” – wprowadzenie do zajęć i myślenia logistycznego/procesowego: Przedstawienie licznych analogii „z życia” aby pomóc otworzyć „serca i umysły” na potencjalne usprawnienia – analogie umożliwiają docenić techniki Lean i ich uniwersalności użycia.
  • myślenie Lean – w przykładach,
  • „wyniesienie ponad perspektywę mojego działu” i zrozumienie przyczyn powstawania wewnątrz firm sprzecznych celów – warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań – w odniesieniu do szeroko rozumianego strumienia wartości,
  • dlaczego Lean Manufacturing musiało powstać?
  • definicja wartości klienta,
  • 7+1 źródeł strat w spojrzeniu Lean – przykłady i identyfikacja strat,
  • redukcja Push i rozwój Pull,
  • continuous improvement.
 2. Strategie wytwórcze, a cele Lean:          
  • koordynacja wdrożenia Lean dla promocji efektu synergii w kontekście celów przedsiębiorstwa,
  • trzy główne strategie wytwórcze – MTO, ATO, MTS – zarządzania priorytetami projektu rozwoju Lean Manufacturing,
  • silne i słabe strony wdrożeń Lean, podejście „Paretowskie” do wdrażania technik,
  • wskaźnik P/D (Production do Required Delivery Time) – stabilność granicy między „niebem” Pull, a „piekłem” Push.
 3. Kaizen, praca zespołowa i wdrożenie Lean:Poznajemy zasady realizacji ciągłego doskonalenia się – „Kai” „Zen” czyli zmiany na lepsze, w kierunku „dobra”.
  • dlaczego ludzie są krytycznym zasobem dla wdrożenia w firmie podejścia Lean?
  • pełen cykl PDCA Kaizen i Kaizen Blitz/Quick i reguły postępowania
  • dlaczego też drobne usprawnienia są tak istotne?
  • minimalne wymagania dla zaistnienia pracy zespołowej,
  • leadership w Lean Manufacturing, ground rules i budowa systemu motywacyjnego i rozwój kreatywności zespołów Kaizen,
  • paradoks Abilene – mądrzy ludzie, „nie tak mądre” organizacje?
  • 14 punktów Deming’a,
  • Gemba Walk i audyty zapowiedziane, jak i niezapowiedziane.
 4. Zajęcia warsztatowe – redukcja nadmiernego poziomu zapasu i jednoczesna ochrona wskaźnika poziomu obsługi klienta.
 5. Stosowanie w pracy Kaizen twórczych metod rozwiązywania problemów.
 6. Zajęcia warsztatowe – utworzenie zespołów Kaizen i analiza/mapowanie strumienia wartości (VSM): Uczestnicy mapują procesy i redukują lub usuwają elementy niedodające wartości dla klienta.
 7. 5S/6S i Poka-Yoke – metody wizualizacji, wpływ wdrożenia 5S/6S na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa:
  Uczestnicy na praktycznych przykładach dowiadują się do czego 5S/6S można wykorzystać i jakie błędy popełniane są przy wdrożeniach tych metod. Przypomną sobie oni również – „dlaczego mama miała rację”.
 8. Planowanie wdrożenia Lean Manufacturing w „pigułce”,uzupełnienie wiedzy o techniczne zasady planowania projektu. Dobre praktyki (metodyczne) w prowadzeniu projektu wdrożeniowego Lean – wymagane minimum czyli trzy główne kroki planistyczne.
 9. Podsumowanie uzyskanych wyników warsztatów i samych zajęć szkoleniowych:Celebracja sukcesów i komunikacja dalszych możliwości rozwijania własnych umiejętności w obszarze Lean Manufacturing. Trener objaśnia follow-up, wskazuje literaturę, jak i wartościowe źródła w sieci.

 

Metody szkolenia

Metody pracy

 • wykorzystywanie wizualizacji – zdjęć, materiałów filmowych, szablonów hal produkcyjnych/magazynów,
 • przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
 • w ponad 90% przypadków stosowanie „nieksiążkowych” przykładów,
 • oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, warsztaty, ćwiczenia i pracę zespołów Kaizen,
 • metody coaching’u – trener zadaje pytania dotyczących opinii i refleksji uczestników, co do pomysłów/usprawnień możliwych do wdrożenia we własnej pracy.

 

Forma szkolenia

Szkolenie teoretyczne może być prowadzone przez podmiot następującymi metodami:

 • stacjonarną,
 • seminaryjną,
 • e-learningu,
 • samokształcenia (kierowanego).

 

Czas trwania zajęć z poszczególnych przedmiotów określa prowadzący szkolący.

Szkolenie kończy się testem wiedzy z przerabianego materiału.

 

 

Shopping Cart

Zapytaj o produkt