fbpx

KAIZEN – ciągłe doskonalenia

1590,00 

Brak w magazynie

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu nabycie przez pracowników umiejętności współpracy w zespole, umożliwiając sprawne rozwiązywanie problemów z zakresu ciągłego doskonalenia. Głównym zadaniem szkolenie jest poszukiwanie pomysłów udoskonalenia wszystkich działów organizacji, angażując w to wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Działania te mają wpłynąć  na eliminację bieżących problemów, zapobieganie występowania ich w przyszłości, a także powstawanie innowacyjnych rozwiązań. Podczas szkolenie uczestnicy zostaną przygotowani do podjęcia skutecznej i efektywnej współpracy dotyczącej ciągłego doskonalenia w ramach systemu KAIZEN.  Metoda ta, pomaga również w rozwiązywaniu problemów, co za tym idzie, główną składową szkolenia będzie opracowanie standardów operacyjnych mających na celu zwiększenie produktywności i lepszą jakość pracy pracowników brygad produkcyjnych.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie kierowane jest do wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych, na wszystkich szczeblach w strukturze operacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników zajmujących się procesem doskonalenia.

CZAS TRWANIA:

Czas trwania warsztatów to 2 dni (14h).

Warsztat prowadzony jest przez doświadczonego trenera, oraz praktyka w branży produkcyjnej.

PROGRAM SZKOLENIA:

Program i ćwiczenia

Dzień 1 – Część teoretyczna

 1. Wprowadzenie
 2. Poszukiwanie strat w procesie
 3. KAIZEN – podstawowe pojęcia
 4. KAIZEN jako proces rozwiązywania problemów (rodzaje problemów, korzyści, 7 kroków KAIZEN)
 5. Wdrażanie KAIZEN w przedsiębiorstwie (struktura odpowiedzialności, organizacja zespołów)
 6. Komunikacja
 7. Eliminacja strat (Muda, Mura, Muri)
 8. PDCA
 1. Istota i cele stosowania.
 2. Etapy i fazy postępowania.
 3. Zbiór podstawowych narzędzi pomocniczych i ich zastosowanie (5W&2H, wykres Ishikawy, diagram Pareto, 5xwhy?).
 4. Istota zespołowo zorientowanego rozwiązywania problemów.
 5. Role w zespołach.
 1. Metody i techniki stosowane w ramach Kaizen (5s, TPM, OEE i inne)
 2. Standaryzacja w procesie KAIZEN

Dzień 2 – Część praktyczna

 1. Krótkie przypomnienie wiedzy z dnia wcześniejszego
 2. Ćwiczenia MUDA
 3. Warsztaty PDCA
 4. Ćwiczenia 5S
 5. Ćwiczenia TPM oraz OEE
 6. Ćwiczenia ze standaryzacji
 7. Test sprawdzający
 8. Omówienie wyników, Podsumowanie i rozdanie certyfikatów

W trakcie zajęć przewidziane są przerwy dla uczestników dostosowane do ich potrzeb.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKOW:

Podczas szkolenia, uczestnicy zdobędą umiejętności:

 • Współpracy z innymi pracownikami w ramach systemu KAIZEN.
 • Organizowania pracy w zespole.
 • Identyfikowania i opisywania pojawiających się przed nimi problemów.
 • Analizy przyczyn rozwiązywanych problemów.
 • Opracowywania i wdrażania rozwiązań.
 • Kontroli uzyskiwanych wyników i standaryzacji rozwiązań w ramach systemu KAIZEN.
 • Wdrażania KAIZEN.

CENA OBEJMUJE:

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
 • prezentację multimedialną
 • studia przypadków (case study)
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusja uczestników i prowadzącego
 • wymiana problemów wynikających z codziennej praktyki
 • kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez EDURISE Ośrodek Kształcenia Specjalistycznego.
Shopping Cart

Zapytaj o produkt