fbpx

OEE – Poprawa efektywności parku maszynowego

1150,00 

Brak w magazynie

Czas trwania warsztatów to 1 dzień szkoleniowy. Warsztaty poza częścią teoretyczną oparte są o część praktyczną, realizowaną w oparciu o wcześniej przygotowane przykłady. Zajęcia prowadzony jest przez doświadczonego trenera który swoją wiedzę zdobywał podczas szkolenia w Japonii oraz podczas licznych warsztatów.
Te warsztaty to możliwość na podniesienie efektywności parku maszynowego.
Identyfikacja marnotrawstwa oraz jego eliminacja w celu większej wydajności procesu.
OPIS WARSZTATU:
Celem warsztatów OEE jest zapoznanie uczestników szkolenia z metodą mierzenia efektywności parku maszynowego OEE. Pomiar OEE dla maszyn pozwala organizacji na:
 • Eliminację marnotrawstwa
 • Zwiększenie wydajności oraz jakości maszyny
 • Określenie wąskich gardeł
 • Skoncentrowanie działań na głównych problemach (obszarach) związanych z daną maszyną
Warsztaty OEE prowadzone są w sposób praktyczny. Podczas ćwiczeń uczestnicy samodzielnie określają OEE dla wcześniej przygotowanych przykładów, określają miejsca, obszary do poprawy oraz proponują działania korygujące w stosunku do zidentyfikowanych problemów.
PROGRAM WARSZTATU:
 1. Co to jest efektywność maszyny?
  Uczestnicy w ramach szkolenia poznają pojęcie efektywności maszyny.
 2. Kalkulacja OEE
  Uczestnicy poznają sposób w jaki powinno być liczone OEE.
 3. Arkusz OEE
  W tym kroku uczestnicy stworzą własny arkusz do monitorowania OEE który może zostać wykorzystany po warsztatach w celu poprawy procesów.
 4. Określenie OEE
  Tutaj w ramach ćwiczeń określimy OEE dla konkretnego przykładu.
 5. Narzędzia Lean podnoszące OEE
  W tym kroku poznamy jakie narzędzia i w jaki sposób podnoszą efektywność maszyny OEE.
 6. TPM vs OEE
  W tym kroku omówimy wspólnie różne sposoby podejścia utrzymania ruchu wpływające na OEE.
 7. Raportowanie OEE
  W tym kroku omówimy w jaki sposób raportować, śledzić i wyciągać wnioski z wyników OEE
 8. Metody kalkulacji OEE
  W tym kroku w ramach ćwiczenia przeanalizujemy czym jest OEE dla maszyny a OEE dla zakładu
.
Podczas warsztatów w zależności od potrzeby, mogą zostać poruszone zagadnienia:
 • Kaizen
 • Smed
 • Praca standaryzowana
 • 5S
 • OJT /TWI
 • VSM
Podczas warsztatu uczestnicy mogą zapoznać się z narzędziami (w zależności od potrzeby):
 • Diagram Spaghetti
 • 5S- organizacja miejsca pracy
 • TPM
 • Instrukcje SMED
 • Burza mózgów
 • PDCA
 • Wykres Ishikawa
Zawartość merytoryczna warsztatu każdorazowo dostosowywany jest do potrzeb firmy i rodzaju działalności prowadzonej przez firmę.
GRUPA DOCELOWA:
Warsztat przeznaczony jest dla inżynierów procesów, liderów zespołów produkcyjnych, osoby zajmujące się ciągłym doskonaleniem, technicy utrzymania ruchu, działów HR, liderów Lean,
kierowników produkcji.
CZAS TRWANIA:
Czas trwania warsztatów to 1 dzień szkoleniowy. Warsztaty poza częścią teoretyczną oparte są o część praktyczną, realizowaną w oparciu o wcześniej przygotowane przykłady.
Warsztat prowadzony jest przez doświadczonego trenera który swoją wiedzę zdobywał podczas szkolenia w Japonii oraz podczas licznych warsztatów.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
Te warsztaty to możliwość na podniesienie efektywności parku maszynowego.
Identyfikacja marnotrawstwa oraz jego eliminacja w celu większej wydajności procesu.
Przykładowe problemy jakie można rozwiązać
podczas warsztatu:
 • Problemy techniczne
 • Częste nieosiąganie planu
 • Problemy z terminowością produkcji
 • Problemy z wąskimi gardłami i przepływem produkcji
Shopping Cart

Zapytaj o produkt