fbpx

Zarządzanie projektami

1590,00 

Brak w magazynie

OPIS SZKOLENIA:

​Zarządzanie projektami (Project Management) stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu.  Dodatkowo podczas szkolenia zostaną przedstawione metody i techniki pomocnicze wspomagające pracę zespołu projektowego.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie kierowane jest do osób zarządzających przedsiębiorstwem, pracowników zespołów projektowych, wszystkich odpowiedzialnych za jakość, marketing i sprzedaż.

CZAS TRWANIA:

2-dniowe (14h) szkolenie teoretyczno-warsztatowe, prowadzone przez doświadczonego trenera praktyka, z długoletnim stażem w japońskiej firmie produkcyjnej.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1

 1. Wprowadzenie
 2. Analiza przypadku – sukcesy i porażki
 3. Krok po kroku – od procesu do projektu
 4. Główne składowe projektu – zakres, czas, zasoby
 5. Różne modele zarządzania
 6. Dobre praktyki (PMI, Prince2, itp)
 7. Tradycyjne podejście w zarządzaniu projekitami
 8. Rola zespołu projektowego
 9. Karta projektu
 10. Zarządzanie czasem
 11. Oszacowanie czasu realizacji zadań projektu
 12. Ścieżka krytyczna
 13. Ćwiczenia
 14. Narzędzia wspomagające realizację projektu
 15. Analiza bufora
 16. Kamienie milowe
 17. Analiza EV (ćwiczenia)

Dzień 2

 1. Krótkie przypomnienie wiedzy z dnia poprzedniego
 2. AGILE, SCRUM – co to jest?
 3. Manifest
 4. Porównanie AGILE z inną metodą, oraz analiza za i przeciw
 5. Cykl życia projektu
 6. Charakterystyka
 7. Samorealizacja
 8. Role i zakresy odpowiedzialności
 9. Produkty procesu zarządzania
 10. Zasada MoSCoW
 11. Integracja
 12. Technika Timebox
 13. Technika Sprint
 14. Technika monitowania realizacji projektu
 15. Technika Burn down chart
 16. Podsumowanie zajęć
 17. Rozdanie certyfikatów

Uwaga: W ramach ćwiczeń dopuszcza się analizowanie przez zespoły problemów przywiezionych przez Uczestników.

W trakcie zajęć przewidziane są przerwy dla uczestników dostosowane do ich potrzeb.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKOW:

Podczas szkolenia uczestnik pozna stosowane metody i techniki pomocnicze w zarządzaniu projektami, nauczy się je wykorzystywać oraz poszukiwać możliwości eliminacji błędów postępowania wynikających np. z rutyny. Kurs umożliwia również zapoznania się z podejściem zarządzania projektami prezentowanym przez innych uczestników szkolenia z różnych zakładów przemysłowych, jest to okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.

CENA OBEJMUJE:

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
 • prezentację multimedialną
 • studia przypadków (case study)
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusja uczestników i prowadzącego
 • wymiana problemów wynikających z codziennej praktyki
 • kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez EDURISE Ośrodek Kształcenia Specjalistycznego.
Shopping Cart

Zapytaj o produkt