fbpx

Szkolenie dronowe – INSTRUKTORSKIE

16000,00 

Cena obejmuje:

 • 25 godzin w części teoretycznej
 • 2 godziny na symulatorach
 • 4 godziny w części szkolenia naziemnego
 • 10 godzin lotów metodycznych
 • nadzorowana praktyka instruktorska (2 kursantów do przeszkolenia w zakresie uprawnień do kategorii szczególnej)
 • egzamin z wiedzy teoretycznej oraz ocena umiejętności praktycznych
 • Szkolenie realizowane jest na sprzęcie Ośrodka (jeżeli chcesz odbyć szkolenie na swoim dronie, prosimy o wcześniejszą informację)
 • W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe, w tym dostęp do platformy e-learningowej na okres 12 miesięcy.

DRONOWE SZKOLENIE INSTRUKTORSKIE
INS  VLOS/ BVLOS

Jeżeli chcesz rozpocząć swoją przygodę z dronami w roli INSTRUKTORA, a tym samym planujesz w maksymalnym stopniu wykorzystywać swoje umiejętności dronowe oraz interpersonalne, aby w przyszłości przekazywać swoją wiedzę przyszłym pilotom bezzałogowych statków powietrznych, to jesteś w odpowiednim miejscu.

To szkolenie jest dla Ciebie!

Na szkoleniu zdobędziesz niezbędną wiedzę do profesjonalnego i samodzielnego prowadzenia szkoleń dronowych.

Kurs składa się z kilku części:
1. Moduł teoretyczny
2. Moduł praktyczny
a) na symulatorach
b) część naziemna
c) loty metodyczne
3. Moduł praktyki instruktorskiej
4. Egzamin

CZĘŚĆ TEORETYCZNA trwa 25 godzin i zawiera następujące moduły:

 • Pedagogikę
 • Przepisy prawa lotniczego,
 • Metodykę szkoleń,
 • Zasady wykonywania lotów,
 • Pierwszą pomoc w nagłych przypadkach,
 • Ograniczenia i możliwości człowieka,
 • Procedurach operacyjnych,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu i na ziemi,
 • Ogólną wiedzę na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
 • Meteorologię,
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Ćwiczenia praktyczne na symulatorach – 2h, podczas tej części omówione zostaną m.in.:

 • sytuacje i figury ćwiczone na symulatorach
 • kolejność i przebieg ćwiczeń na symulatorach,
 • typowe błędy popełniane przez kursantów i sposoby zapobiegania,
 • ocena postępów kursanta i ocena gotowości do podjęcia szkolenia praktycznego w locie
 • i inne

Ćwiczenia naziemne – 4h, część ta obejmuje w dużym uproszczeniu:

 • przygotowanie do lotu
 • analizę przestrzeni powietrznej i możliwość wykonywania lotu,
 • warunki w miejscu wykonywania lotu,
 • przygotowanie operatora do lotu,
 • bezpieczeństwo podczas obsługi naziemnej,
 • zapoznanie szkolonych z BSP oraz urządzeniami służącymi do jego obsługi,
 • omówienie postępowania w sytuacjach awaryjnych,
 • obsługa naziemna i ocena zdatności do lotu BSP,
 • planowanie i programowanie trasy lotu (w tym loty automatyczne),
 • omówienie figur i manewrów wykonywanych w czasie szkolenia w locie.

Ćwiczenia podczas szkolenia w powietrzu – loty metodyczne 10h – podczas tej części szkolenia, w poszczególnych lotach metodycznych kandydat na instruktora pełni funkcję kursanta, a następnie w kolejnych lotach metodycznych instruktor prowadzący pełni funkcję kursanta, a kandydat na instruktora.

NADZOROWANA PRAKTYKA INSTRUKTORSKA

Nadzorowana praktyka instruktorska obejmuje wyszkolenie minimum dwóch kursantów do poziomu umożliwiającego uzyskanie przez nich uprawnień NSTS. W przypadku posiadania przez kandydatka na instruktora uprawnień wyższych niż NSTS-01, wymaga się, aby minimum jeden z dwóch szkolonych w ramach nadzorowanej praktyki instruktorskiej kandydatów został wyszkolony do jego poziomu umożliwiającego uzyskanie przez niego odpowiednich uprawnień NSTS.

EGZAMIN – część ta składa się z oceny umiejętności praktycznych oraz testy z oceny wiedzy teoretycznej.

Po zakończeniu wszystkich części i pozytywnym zdaniu egzaminu, Ośrodek Szkolenia poinformuje Urząd Lotnictwa Cywilnego o możliwości wpisania Cię na Listę Instruktorów UAVO

Od tej pory będziesz mógł legalnie i w pełni profesjonalnie prowadzić szkolenia do uprawnień NSTS!

UWAGI:

 • Posiadanie min. uprawnień NSTS-01 lub wyższych.
Shopping Cart

Zapytaj o produkt