fbpx

Szkolenie specjalistyczne – Dron do zadań Inżynieryjnych z uprawnieniami do STS-01

8880,00 

Liczba godzin szkolenia: 24 godzin zegarowych
16h – teoria dronowa,
8h loty szkoleniowe + loty specjalistyczne,

Szkolenie do uprawnień STS-01 wraz z przeszkoleniem z możliwości realizacji inżynieryjnych zadań do celów analizy danych przestrzennych, wykorzystania kamer termowizyjnych i inspekcji obiektów technicznych przy pomocy BSP.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie wykonywania operacji lotniczych z użyciem bezzałogowych statków powietrznych typu wielowirnikowiec, a także podnieść swoje kwalifikacje zawodowe o możliwość wykorzystania tych maszyn do lotów z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, inspekcji obiektów technicznych, nalotów fotogrametrycznych, modelowania 3D oraz inżynieryjnych lotów specjalistycznych dronem do celów analizy danych przestrzennych.

Kurs skierowany jest do osób, które ukończyły 18 rż. zarówno do tych stawiających pierwsze kroki wśród bezzałogowych statków powietrznych,jak i do osób posiadających wiedzę w zakresie pilotażu dronów, a chcących podnieść swoje kwalifikacje. Uczestnicy kursu powinni ukończyć szkolenie w podkategorii A1/A3, które należy zrealizować na stronie Urzędu lotnictwa Cywilnego, co jest działaniem bezpłatnym i wynika z wytycznych Prezesa ULC. http://drony.ulc.gov.pl

Program: Forma realizacji: stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym

Ukończenie szkolenia pozwoli na zdobycie umiejętności i wiedzy pozwalającej zdać egzamin niezależnie od posiadanego doświadczenia w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych.

Szkolenie teoretyczne (szkolenie grupowe, online) – łącznie 24 godzin zegarowych

Szkolenie teoretyczne, część dronowa NSTS-06 – 16 godzin zegarowych (szkolenie grupowe)
Szkolenie jest realizowane w formie wykładów on-line prowadzonych w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu platformy ZOOM. Podczas tej
części szkolenia, zostaną omówione zagadnienia z zakresu:

 • Ograniczenia możliwości człowieka
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 • Przepisy lotnicze
 • Meteorologia
 • Procedury operacyjne
 • Zaplanowanie trasy lotu z wykorzystaniem dostępnych warstw mapy
 • Zdefiniowanie i odpowiedni dobór parametrów lotu wraz ze stworzeniem raportu
 • Analiza i omówienie wygenerowanego raportu
 • Modele BSP wykorzystywane w przemyśle

Podczas szkolenia teoretycznego przewidziana jest jedna, dłuższa przerwa wynosząca 30 minut oraz 30 minut do rozdysponowania przez Instruktora.

Szkolenie teoretyczne, część specjalistyczna – 8 godzin zegarowych (szkolenie grupowe).
Szkolenie realizowane zdalnie przy wykorzystaniu platformy ZOOM, w czasie rzeczywistym z instruktorem prowadzącym, teoretyczno-

warsztatowe z wykorzystaniem programów informatycznych do przetwarzania danych zebranych przy pomocy drona i z współdzieleniem ekranu.

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia z zakresu:

 • Inportowania danych zebranych podczas misji lotniczych
 • Omówienie danych pozyskiwanych za pomocą BSP
 • Obsługa Geoportalu
 • Kalibracja plików graficznych w przestrzeni geograficznej
 • Analizy danych wektorowych oraz rastrowych
 • Tworzenie kompozycji mapowych
 • Interpolowanie atrybutów przestrzennych
 • Obliczanie statystyk przestrzennych
 • Wyszukiwanie selektywne
 • Wizualizacja terenu w 3D
 • Opracowywanie wyników

Podczas szkolenia specjalistycznego przewidziana jest jedna, dłuższa przerwa wynosząca 30 minut oraz 30 minut do rozdysponowania przez Instruktora.

Szkolenie praktyczne + ocena umiejętności praktycznych + szkolenie praktyczne specjalistyczne – łącznie 8 godzin zegarowych (szkolenie realizowane indywidualnie, stacjonarnie, w formule 1 instruktor-jeden kursant)

Ze względu na specyfikę szkolenia, część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dla każdego z uczestników dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Dostawcy usług. Sporządzany harmonogram zajęć może ulegać zmianom, ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, dostępność przestrzeni powietrznej lub sytuacje losowe.
Szkolenie praktyczne jest realizowane w formie indywidualnych zajęć z instruktorem i swoim zakresem obejmuje:

 • Czynności przed lotem (w tym m.in. sprawdzenie drona i sensorów, stref lotniczych)
 • Procedury w trakcie lotu (nauka praktycznego i bezpiecznego pilotażu BSP, planowanie lotów automatycznych m.in. do inwentaryzacji i/lub inspekcji energetycznych, przygotowujących do głównych celów jakimi są zdanie egzaminu ULC oraz realizacja zadań firmy)
 • Czynności po zakończeniu lotu
 • Realizacje lotów specjalistycznych z programowaniem misji i analizą danych
 • Loty dronem z kamerą termowizyjną z symulacją przykładowych zleceń branżowych
 • Loty dronem z sensorami inspekcyjnymi z symulacją przykładowych zleceń branżowych

Kursant/ka po szkoleniu, nabędzie umiejętności pilotowania bezzałogowego statku powietrznego, płynnego operowania drążkami sterującymi, umiejętności związane z  podstawowymi zagadnieniami filmowania z drona, zdobędzie wiedzę dot. praktycznego sprawdzania warunków meteorologicznych i dostosowania lotu do panującej pogody oraz wykonania czynności przedstartowych związanych z aktualnymi przepisami prawa.

Efekty uczenia się
Po szkoleniu kursant/tka:

1. Uzasadnia wybór odpowiedni sprzętu do realizacji misji lotniczych do celów inżynieryjnych oraz inspekcyjnych
2. Rozróżnia sposoby wykorzystania różnych danych do celów analiz i tworzenia usług;
3. Rozróżnia wykorzystywane w geoinformatyce układy współrzędnych oraz zakres ich wykorzystania;
4. Buduje samodzielnie łańcuch przetwarzania danych pochodzących z wielu źródeł w celu przeprowadzenia analizy lub budowy usług – z
wykorzystaniem wybranych narzędzi lub języków programowania;

5. Tworzy analizy oraz raporty danych, przetworzonych przy pomocy oprogramowania,

Sposób walidacji:
Ocena umiejętności praktycznych – ocena umiejętności praktycznych na potrzeby operacji wykonywanych w ramach danego scenariusza
standardowego obejmuje tematy uwzględnione w ramach szkolenia praktycznego. Ocena umiejętności praktycznych jest przeprowadzana w trakcie szkolenia praktycznego i jest jego integralną częścią. Za przeprowadzenie oceny umiejętności praktycznych odpowiada instruktor prowadzący szkolenie praktyczne.
Data oceny umiejętności praktycznych jest uzależniona od terminów realizacji szkolenia
praktycznego oraz warunków pogodowych i dostępności przestrzeni powietrznej.

Egzamin z wiedzy teoretycznej – 2 godziny zegarowe – obejmuje co najmniej 80 pytań, mających na celu ocenę wiedzy pilota bezzałogowego statku powietrznego. Uzyskanie przez Kursanta co najmniej 75% całkowitej liczby punktów jest równoznaczne ze zdaniem przez niego egzaminu z wiedzy teoretycznej.
Egzamin organizowany jest przez Ośrodek Szkolenia, Realizacja odbywa się przez niezależny podmiot egzaminacyjny wyznaczony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Termin egzaminu z wiedzy teoretycznej uzależniony jest od zebrania się grupy. Uwzględniony jest maksymalny czas trwania egzaminu. Rzeczywisty czas trwania egzaminu jest zależny od Uczestnika szkolenia.

Warunki techniczne
1) platforma /rodzaj komunikatora: Szkolenie teoretyczne jest realizowane w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM. Uczestnik
szkolenia uzyskuje dostęp do platformy e-learningowej należącej do ośrodka szkoleniowego EDURISE Nina Matela.
2) minimalne wymagania sprzętowe: komputer posiadający mikrofon i głośniki, z dostępem do Internetu lub telefon/tablet z dostępem do
Internetu.
3) minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: zalecana przepustowość w przypadku grupowych rozmów wideo – 800 kb/s /
1,0 Mb/s (w górę / w dół) dla wysokiej jakości wideo.
4) obsługiwane systemy operacyjne: systemy Windows, macOS i Linux.

5) okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line: do zakończenia spotkania.

 

 

Termin szkolenia (teoria)

Dowolny termin

Lokalizacja szkolenia praktycznego

Warszawa, Katowice, Wrocław, Kraków

Shopping Cart

Zapytaj o produkt