fbpx

DRONY W GEODEZJI I BUDOWNICTWIE

ZYSKAJ PRZEWAGĘ TECHNOLOGICZNĄ

Wykorzystanie nowych technologii, takich jak na przykład bezzałogowych statków powietrznych, staje się niezbędnym elementem do przejścia na następny poziom. Jeśli jakąś pracę można wykonać lepiej i w krótszym czasie oraz przy mniejszym nakładzie sił, to warto spróbować.

Wykorzystując BSP na placach budowy można zebrać ogromną ilość przydatnych informacji, co pozwoli na usprawnienie działań oraz przejrzystą komunikację z inwestorem.

Wykorzystując drony można jednocześnie sprawdzać postęp prac realizowanych przez zespół, jak również przeprowadzać inspekcję stanu maszyn, czy materiałów budowlanych.

Za pomocą materiału zebranego z drona, można dla przykładu zmapować plan budowy poprzez zrobienie zdjęć z powietrza, które następnie posłużą do wykonania mapy 2D lub obrazu trójwymiarowego 3D. Daje to możliwość łatwej interpretacji stanu aktulnego. Dane pozyskane przy pomocy drona są niezwykle szczegółowe (piksel ok. 1-2 cm) oraz precyzyjne i dokładne (błąd wpasowania w okolicy 2-3cm).

Dodatkowo Bezzałogowe Statki Powietrzne mają możliwość obserwacji miejsc trudno dostępnych dla człowieka, a zastosowanie specjalistycznych kamer jak na przykład kamer termowizyjnych czy specjalistycznych obiektywów z dużym zoomem pozwala wykorzystać ten sprzęt w nowych dziedzinach.

KORZYŚCI W PIGUŁCE:

 • oszczędność czasu – np. brak konieczności rozstawienia rusztowania
 • automatyczne monitorowanie postępu prac budowlanych
 • weryfikacja prac budowlanych o utrudnionym dostępie – np. weryfikacja robót na wysokościach
 • inwentaryzacja wykonanych robót – np. sprawdzenie wykonania elewacji po demontażu rusztowań
 • ocena stanu technicznego elementów budynku, do których dostęp jest utrudniony np. sprawdzenie stanu balkonu bez konieczności wizyty w lokalu lub lokalizacja spękań oraz korozji konstrukcji
 • możliwość wykonania inspekcji w trudno dostępnych miejscach np. brak miejsca na użycie podnośnika
 • bezinwazyjność badania – brak konieczności mocowania kotew rusztowania
 • szybkie kontrole pomiarów geodezyjnych w kluczowych momentach projektu np. związanych z rozliczeniami podwykonawców
 • możliwość inwentaryzacji i kontroli wszystkich materiałów i maszyn na placu budowy
 • kontrola stanu bezpieczeństwa placu budowy, oraz efektywności realizowanych na nim prac,
 • kontrola postępów realizowanych prac względem planów na wizualnych modelach 3D
 • możliwość wykorzystywania cyfrowych modeli do konsultacji w czasie eksploatacji budowy,
 • zmniejszenie liczby kolizji i ryzyka poprawek na budowie, poprzez porównywanie na bieżąco projektu z realizowanymi pracami
 • możliwość monitorowania strat cieplnych budynków (kamery termowizyjne)
 • możliwość tworzenia map terenów (np. określenie położenia rurociągów)
 • możliwość analizy i inspekcji mas ziemnych

ZASTOSOWANIE DRONÓW W BUDOWNICTWIE I GEODEZJI

Monitorowanie i dokumentacja postępów budowy:

 

Monitorowanie postępów budowy, to bardzo istotny element realizacji całego projektu, pozwalający na określenie czy inwestrycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Drony dają możliwość tworzenia ortofotomap i modeli 3D, co pozwoli na bieżące raportowanie postępów prac. Tym samym, pomoże uniknąć potencjalnych opóźnień, a co za tym idzie kar, za niewywiązanie się w terminie z warunków umowy.

 

Analiza terenu inwestycji oraz terenów magazynowych.

Na podstawie nalotu fotogrametrycznego można sfotografować dany obszar inwestycyjny i wykonać dla niego precyzyjną mapę. Dzięki niej z dużą dokładnością można określić objętość zalegającego kruszywa budowlanego (piasek, żwir, tłuczeń), czy ilość składowanej stali konstrukcyjnej, drewna i innych. Przekłąda się to na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, oraz redukcję kosztów.

Automatyczne tryby planowania misji sprawiają, że mogą być one powtarzalne, a ich realizacja ogranicza się zaledwie do kilku kliknięć.

Podczas interpretacji chmury punktów stworzonej ze zdjęć przy pomocy drona, otrzymujemy szereg bardzo istotnych informacji, dla przykładu oznaczając górną część budynku oraz przyziemie, mamy możliwość obliczyć nie tylko nie tylko odległość między tymi punktami (wysokość budynku), na zdjęciu oznaczone jako 3d Lenght, ale również odchylenie od pionu (2d Lenght), jest to bardzo cennną wskazówka np. przy analizie stanu technicznego obiektu.

Analizy przestrzenne

Pomiary powierzchni czy odległość jeszcze nigdy nie były tak proste. Dzięki zastosowaniu dronów, pełny obraz budowy dostępny jest w każdym momencie. Ile razy zdarzało się, że zespół pomiarowy musiał wracać na to samo miejsce wykonać dodatkowe pomiary? Przy wykorzystaniu dronów, pomiary mogą być realizowane w dowolnym czasie i miejscu.

Modele budynków i konstrukcji w 2D i 3D

Przed realizacją prac na danym terenie, bardzo ważnym jest jego wcześniejsza analiza, lub stworzenie wizualizacji. Istotnym elementem dla zagospodarowania terenów miejskich jest ortofotomapa 2D lub model 3D. Przy wykorzystaniu drona, takie zadanie staje się bardzo proste i efektowne.

 

Dokumentacja uszkodzeń konstrukcyjnych

Jak powszechnie wiadomo, cykliczne inspekcje budynków są koniecznością. Często jednak ich realizacja jest mocno utrudniowa, przez trudno dostępne miejsca. Wykorzystując do tego zadania drony, bez problemu można sporządzić dokładną dokumentację, opartą między innymi na zdjęciach i filmach. BSP wyposażone są w bardzo dokładne kamery z nawet kilkunastokrotnym zoomem optycznym, co gwarantuje precyzję i bezpieczeństwo realizowanej pracy.

Drony z łatwością można wyposażyć w kamery termowizyjne, dzięki którym możliwym jest sporządzenie map cieplnych budynków i oszacowanie strat ciepła wywołanych niedostateczną izolacją lub uszkodzeniami strukturalnymi. Zastosowanie to jest niezwykle istotne w obecnych czasach, gdzie bardzo duży nacisk spoczywa na ochronie środowiska.

Aby móc pracować przy pomocy drona i realizować loty w kategorii szczególnej (a o takich mowa przy realizacji prac w budownictwie czy geodezji), zgodnie z nowym rozporządzeniem Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) należy posiadać odpowiednie uprawnienia.

W celu zapoznania się z ofertą szkoleń zapraszamy do zakładki: https://edurise.pl/kursy-i-szkolenia/

oraz do kontaktu mailowego kontakt@edurise.pl lub telefonicznego 739 050 565

Jeżeli są Państwo zainteresowani zleceniem realizacji usług powyższych prac, prosimy o kontakt, w celu przedstawienia oferty.

Shopping Cart